Klauzula informacyjna

  Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy.

   

  Klauzula informacyjna (zgodnie z art. 13 i 14 RODO) dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze

   

  1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
   Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury Fizycznej z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy ul Piotra Ściegiennego 11

  2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
   Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
   Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
   Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
   Pana/i dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zadaniach statutowych realizowanych przez Miejskie Centrum Kultury Fizycznej

  5. ODBIORCY DANYCH
   Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

  6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
   Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i instytucji międzynarodowych

  7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
   Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z ustawami szczegółowymi oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
   Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
   Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

  10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
   Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w formach działalności prowadzonej przez Miejskie Centrum Kultury Fizycznej

  11. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU
   Pana/i nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

  Akceptujemy karty:

  Współpracujemy:

  Fabryka Siły