O nas

  Miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze jest samodzielną jednostką organizacyjną, utworzoną na mocy Uchwały Nr XVI/A/106/2004 Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 30 marca 2004r.
  MCKF jest instytucją samorządową, nie posiadającą osobowości prawnej, pełniącą funkcję upowszechniania sportu rekreacji na terenie miasta Kamienna Góra.

  Dyrektorem MCKF w Kamiennej Górze jest:  Zenon Król

  Akceptujemy karty: 

  © 2018 MCKF - Miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze
  Strona w wersji BETA - ciężko pracujemy nad wersją końcową :-)